Adatvédelmi nyilatkozat:

A honlapon bemutatott és olvasható tartalom a Karsay Kft. tulajdonát képezik.

 

Adatkezelés

Az artbyildy oldalon nem kérünk be semmilyen adatokat és ezért nem is tartjuk nyilván semmilyen formában.

Az oldalon nincs hírlevélre feliratkozási lehetőség, hírlevelet nem küldünk.

A Karsay Kft. weboldalának adatbázisa nem tárol bizalmas adatokat ügyfeleiről, érdeklődőiről illetve személyes- és/vagy céges weboldalak hozzáféréseiről.

Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Budapest, 2018. február

Karsay Kft

Adatvédelmi nyilatkozat – ArtbyIldy

A Karsay Kft (Székhely: 1153 bocskai u. 81.) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.
A Karsay Kft a felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Karsay Kft által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
  • A Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségre
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Karsay Kft a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Hozzájárulást jelent a weboldal látogatása és az űrlapok használata (Feliratkozás, Megrendelés, Ingyenes anyagok letöltése, Eseményre jelentkezés, Online tanfolyamra jelentkezés, Üzenet küldés).

  • A weboldal adatkezelője: Karsay Kft
  • Adatkezelés célja: marketing tevékenység
  • Adatok törlési határideje: érintett kérésére történő törlés
  • Feldolgozás: gépi
  • Törvény vagy jogalap: érintett hozzájárulása

A Karsay Kft a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a Karsay Kft alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

A Karsay Kft által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:

a) a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,
b) a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,
c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

Mind a Karsay Kft, mind a partnere köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Karsay Kft nem vállal felelősséget.

Leiratkozás a hírlevél listáról

A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető bármelyik az adatkezelő által küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Budapest, 2016. január

Karsay Kft

Karsay Reklámgrafika Kft.
Adószám: 11962285-2-42
Nemzetközi adószám-közösségi: HU-11962285
Cégjegyzékszám: 01-09-685400
Bank: Erste Bank

+36309464204